Przejdź do zawartości

Pracownicy ochrony zdrowia.

Twoje wyzwania, nasza nauka.

Almirall prowadzi prace badawczo-rozwojowe, mając na uwadze potrzeby pacjentów. Oferując specjalistom narzędzia umożliwiające poprawę opieki zdrowotnej nad pacjentem, staramy się nawiązać bliższą relację z globalną społecznością pracowników ochrony zdrowia. Z tego względu organizujemy i sponsorujemy szkolenia dla personelu medycznego doskonalące ich umiejętności. Angażujemy się również w programy mające na celu promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, które realizowane są we współpracy z licznymi placówkami medycznymi na całym świecie.

Wymiana informacji i wiedzy
Przejrzystość
Koncentracja na produktach
Pracownicy ochrony zdrowia

Skilarence

Firma Almirall w porozumieniu z URPL WM i PB oraz realizując zalecenia zawarte w Decyzji KE dopuszczającej do obrotu produkty lecznicze Skilarence (Dimetylu fumaran) 30 mg oraz Skilarence (Dimetylu fumaran) 120 mg przekazuje Państwu materiały edukacyjnie – Przewodnik dla fachowych pracowników opieki zdrowia, zawierający ważne informacje dla lekarzy dotyczące tych produktów leczniczych.

 

Poznaj naszą witrynę przeznaczoną dla pracowników służby zdrowia.

Twoje wyzwania, nasze zobowiązanie.

Na AlmirallMed.com znajdziesz narzędzia i zasoby, które pomogą Ci odnieść sukces w codziennej pracy. Poznaj naszą witrynę przeznaczoną dla pracowników służby zdrowia. Znajdziesz tutaj treści i informacje o usługach medycznych, dzięki którym poznasz najnowsze osiągnięcia w swojej specjalizacji.

Twoje wyzwania, nasze zobowiązanie.">
Kodeksu transparentności EFPIA

Kodeksu transparentności EFPIA.

W Almirall całkowicie akceptujemy i przestrzegamy Kodeksu transparentności EFPIA

Kodeksu transparentności EFPIA.">

Informacja medyczna dla
pracowników ochrony zdrowia
.

Informacja medyczna