Przejdź do zawartości
$ImageAlt.data

Wymiana informacji i wiedzy.

Almirall docenia wartość praktycznego doświadczenia pracowników ochrony zdrowia i stara się czerpać z niego wiedzę o potrzebach pacjentów. Jest  to możliwe dzięki utrzymywaniu ścisłej współpracy. Te bliskie kontakty pozwalają nam dokładnie poznać wymagania zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów. W efekcie ta współpraca sprzyja tworzeniu skutecznych rozwiązań terapeutycznych.

Poza prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, angażujemy się w działania mające na celu rozwijanie umiejętności pracowników ochrony zdrowia. W tym celu organizujemy i sponsorujemy kursy, konferencje i zjazdy medyczne w zakresie każdego z naszych strategicznych obszarów terapeutycznych. Wyniki badań klinicznych prowadzonych przez lub pod nadzorem firmy Almirall i poświęcone im prace naukowe są regularnie publikowane w renomowanych fachowych czasopismach.

Wymiana wiedzy ze środowiskiem lekarskim dotyczy także wspólnie realizowanych projektów. We współpracy z ośrodkami akademickimi, szpitalami i towarzystwami naukowymi działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o chorobach.