Przejdź do komentarzy

Pracownicy ochrony zdrowia.

Twoje wyzwania, nasza nauka.

Almirall prowadzi prace badawczo-rozwojowe, mając na uwadze potrzeby pacjentów. Oferując specjalistom narzędzia umożliwiające poprawę opieki zdrowotnej nad pacjentem, staramy się nawiązać bliższą relację z globalną społecznością pracowników ochrony zdrowia. Z tego względu organizujemy i sponsorujemy szkolenia dla personelu medycznego doskonalące ich umiejętności. Angażujemy się również w programy mające na celu promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, które realizowane są we współpracy z licznymi placówkami medycznymi na całym świecie.

Wymiana informacji i wiedzy
Przejrzystość
Koncentracja na produktach
Pracownicy ochrony zdrowia

Skilarence

Firma Almirall w porozumieniu z URPL WM i PB oraz realizując zalecenia zawarte w Decyzji KE dopuszczającej do obrotu produkty lecznicze Skilarence (Dimetylu fumaran) 30 mg oraz Skilarence (Dimetylu fumaran) 120 mg przekazuje Państwu materiały edukacyjnie – Przewodnik dla fachowych pracowników opieki zdrowia, zawierający ważne informacje dla lekarzy dotyczące tych produktów leczniczych.

 

Kodeksu transparentności EFPIA

Kodeksu transparentności EFPIA.

W Almirall całkowicie akceptujemy i przestrzegamy Kodeksu transparentności EFPIA

Kodeksu transparentności EFPIA.">

Informacja medyczna dla
pracowników ochrony zdrowia
.

Informacja medyczna