Przejdź do zawartości

Wspólne budowanie lepszej przyszłości.

Twoje potrzeby, nasza nauka. Wierzymy, że najlepszym sposobem, aby poprawić stan zdrowia i jakości życia pacjentów, jest ścisła współpraca z wieloma partnerami z całego świata; wspólne działanie umożliwia przyspieszenie rozwoju innowacyjnych rozwiązań farmaceutycznych.

W dziedzinie nauki pracujemy wspólnie z wybitnymi naukowcami nad odkryciem nowych biomarkerów oraz dzielimy się wiedzą z zakresu medycyny translacyjnej. Ponadto zawieramy umowy z firmami zewnętrznymi na świadczenie konkretnych usług i przekazanie aktywów. Od kilku lat zawieramy partnerstwa strategiczne, aby dzielić się wiedzą, a nawet zagrożeniami, co pozwala wspólnie osiągnąć cel. W dziedzinie badań rozwojowych zawarliśmy umowy na dostarczenie wiedzy i zasobów już od początkowych etapów procesu, a skończywszy na rejestracji leku i wprowadzeniu go na rynek. Współpracujemy również ściśle z innymi spółkami przy opracowywaniu nowych leków.

Nasza praca, Twoja przyjemność. Współpraca partnerska pomaga nam rozsądniej inwestować środki i opracowywać skuteczniejsze rozwiązania medyczne dla pacjentów. Dzięki współpracy ze starannie wybranymi partnerami możemy oferować innowacyjne rozwiązania w wielu obszarach terapeutycznych na całym świecie.

Dzięki współpracy sięgamy po więcej. Almirall zawiera porozumienia z partnerami biznesowymi, wykorzystując różne modele współpracy. Dysponując bogatym portfelem produktów opracowanych na podstawie własnych prac badawczo-rozwojowych, poszukujemy partnerów strategicznych, aby wprowadzić nasze produkty na nowe rynki. Jednocześnie rozwijamy swój portfel produktów poprzez pozyskiwanie licencji, przejęcia i współpracę handlową. Dzięki globalnej sieci strategicznych porozumień partnerskich możemy koncentrować się na wybranych obszarach terapeutycznych i przyczyniać się do poprawy stanu zdrowia i jakości życia pacjentów w ponad 70 krajach świata..

Dlaczego warto nawiązać współpracę partnerską z Almirall?

Naszym celem jest wspierać rozwój naszych partnerów, oferując im szereg możliwości i korzyści na podstawie umów partnerskich.

Silna pozycja handlowa.

  • Obecność na rynku europejskim, amerykańskim i innych rynkach na świecie.
  • Doświadczony i renomowany zespół ds. sprzedaży i marketingu.

Doświadczenie i elastyczność.

  • Szybki i elastyczny proces decyzyjny.
  • Doświadczenie w tworzeniu kreatywnych modeli transakcji.

Dynamiczna platforma badawczo-rozwojowa

  • Doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych.
  • Najbardziej dynamicznie rozwijająca się jednostka w historii naszej firmy.

W pełni zintegrowana struktura korporacyjna

  • Doskonała znajomość procedur regulacyjnych i badań klinicznych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
  • Dostępność środków finansowych na nowe inwestycje biznesowe.
  • Ekspansja międzynarodowa i innowacyjność.

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy partnerskiej z Almirall prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Rozwoju Korporacyjnego.