Przejdź do zawartości

Nasze partnerstwo.

Jesteś kluczem do naszego sukcesu. Aby wspomóc opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych sposobów leczenia, które poprawiają zdrowie i jakość życia  pacjentów na całym świecie, Almirall zawiera porozumienia strategiczne, dokonuje fuzji oraz przejęć, jak również podpisuje umowy ze spółkami farmaceutycznymi z różnych ogniw łańcucha wartości.

W ramach swojego programu  partnerskiego Almirall pracuje nad stworzeniem dodatkowych wartości dla wszystkich zaangażowanych stron, opracowaniem  większej liczby rozwiązań farmaceutycznych w większej liczbie państw, aby móc codziennie leczyć jeszcze więcej schorzeń. Aktywnie szukamy również możliwości pozyskania nowych licencji na naszych terytoriach poprzez nawiązywanie współpracy z odpowiednimi partnerami przy realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Strategia opracowana przez Dział Fuzji i Przejęć Almirall zakłada koncentrowanie się na poprawie opieki zdrowotnej poprzez poszerzanie wiedzy i portfela produktów spółki w wyniku pozyskania nowych produktów i przedsiębiorstw. W krajach, w których nie mamy własnych oddziałów, współpracujemy z partnerami lokalnymi o ugruntowanej pozycji rynkowej, aby dostarczyć nasze rozwiązania pacjentom w każdym zakątku świata.

Najważniejsze informacje
Partnerstwo