Przejdź do komentarzy

Nasze zobowiązanie wobec środowiska.

Ochrona Ciebie, ochrona środowiska. Przyjmujemy, że troska o środowisko naturalne to nasz obowiązek wobec społeczeństwa, wobec nas samych oraz wobec zrównoważonego rozwoju, obecnie i na potrzeby przyszłych pokoleń. Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a ponadto stosujemy się do zasad własnej polityki ochrony środowiska poprzez zastosowanie energooszczędnych procesów i odpowiedzialne zarządzanie zasobami i odpadami, co ma na celu zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego.

Wspólna praca na rzecz ograniczenia ilości odpadów.

Odbiór niezużytych leków.

Nasze działania na rzecz ochrony środowiska obejmują również odbiór niezużytych leków i zarządzanie takimi odpadami. W Hiszpanii dołączyliśmy do Zintegrowanego Systemu Odbioru i Zarządzania Odpadami Farmaceutycznymi (SIGRE), organizacji non-profit zajmującej się odbiorem odpadów medycznych z gospodarstw domowych i zarządzaniem takimi odpadami. We Francji współpracujemy ściśle ze stowarzyszeniem CYCLAMED, które również zajmuje się odbiorem odpadów medycznych.

Więcej wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Certyfikaty środowiskowe.

Dzięki wdrożeniu naszej polityki środowiskowej jesteśmy posiadaczami certyfikatu ISO 140001:2004 w Hiszpanii (od 2004 r.) i w Niemczech (od 2013 r.). Najbardziej rygorystycznymi wymogami certyfikacyjnymi objęto działalność badawczo-rozwojową, wytwarzanie substancji czynnych dla produktów farmaceutycznych oraz wytwarzanie i sprzedaż hurtową leków. Wspomniany certyfikat wydany przez TÜV Rheinland potwierdza, że firma Almirall stosuje najnowsze i najbardziej rygorystyczne kryteria zarządzania środowiskowego wykraczające poza standardy obecnie obowiązujących przepisów. Dążymy do ograniczenia naszego śladu węglowego. Certyfikaty energetyczne. Ponadto w 2013 r. uzyskaliśmy nowy certyfikat ISO 50001:2011, również przyznany przez TÜV Rheinland, obejmujący system zarządzania energią stosowany w naszych głównych zakładach w Hiszpanii. Wdrożyliśmy ten system, aby poprawić wydajność zużycia energii i jeszcze bardziej ograniczyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Almirall jest jedną z pierwszych firm farmaceutycznych, które otrzymały ten cieszący się międzynarodową renomą certyfikat. Najbardziej rygorystycznymi wymogami certyfikacyjnymi objęto działalność badawczo-rozwojową, wytwarzanie substancji czynnych dla produktów farmaceutycznych oraz wytwarzanie i sprzedaż hurtową leków.

Jeden świat, jedno podejście.

Ujednolicona polityka.

Zasady polityki spółki Almirall dotyczące BHP, ochrony środowiska i zużycia energii zostały objęte jednym, zintegrowanym, regularnie aktualizowanym systemem zarządzania certyfikowanym przez TÜV Rheinland.