Przejdź do komentarzy

Nasze zobowiązanie wobec siebie nawzajem.

Troszczymy się o innych. W Almirall mamy świadomość odpowiedzialności społecznej naszej firmy, dlatego dążymy do realizacji celów strategicznych, postępując właściwie. Zawsze staramy się postępować uczciwie oraz oczywiście zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje zaufanie jest ważne.

Kodeks Etyczny firmy Almirall.

Nasze postępowanie cechuje sprawiedliwość i uczciwość. Każdy członek naszego zespołu musi przestrzegać norm określonych w naszym Kodeksie Etycznym. Jesteśmy troskliwą, oddaną firmą specjalistyczną o dynamicznym rozwoju. Te wartości są integralną częścią kultury Almirall i pomagają nam zdobyć zaufanie pacjentów, pracowników ochrony zdrowia i interesariuszy.

Inwestycje w kapitał ludzki.

Szkolenie pracowników.

Firma Almirall stara się chronić i motywować swoich pracowników oraz inwestuje w ich rozwój. Aby przyciągnąć największe talenty, podpisaliśmy umowy o współpracę z najbardziej renomowanymi uczelniami i szkołami biznesu. Aby zatrzymać cennych pracowników w firmie, co roku inwestujemy setki godzin na kursy szkoleniowe dla pracowników.

W ten sposób tworzymy pozytywne środowisko pracy oparte na rozwoju osobistym i zawodowym w różnych dziedzinach przy zachowaniu zasad równych szans i wzajemnego szacunku. W uznaniu naszych wysiłków Instytut CRF, niezależna organizacja oceniająca jakość zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, od 2008 roku co roku przyznaje firmie Almirall tytuł „Top Employer" (Najlepszy pracodawca).

Dbamy o naszych pracowników.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są dla nas priorytetem, dlatego przeznaczamy znaczne środki na wdrożenie polityki BHP. Prowadzimy regularną ocenę tych parametrów we wszystkich zakładach i miejscach pracy, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i psychosocjologii. Ponadto okresowo monitorujemy wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzając kontrole zewnętrzne i wewnętrzne.

Nasi pracownicy są w pełni przeszkoleni w zakresie rozpoznawania zagrożeń i stosowania środków zapobiegawczych. Przeprowadzamy również regularne kampanie profilaktyczne i edukacyjne. Dobrym przykładem jest nasza globalna kampania „Safety on the road" (Bezpieczeństwo na drodze), uhonorowana w 2012 r. nagrodą International Fleet Safety Award.

Aby zachęcać pracowników do prowadzenia zdrowego stylu życia, zainstalowaliśmy w naszych placówkach sprzęt do ćwiczeń, a w stołówkach serwujemy zdrowe, świeże posiłki.

Standardy międzynarodowe.

Certyfikaty BHP.

Dzięki tym staraniom firma Almirall uzyskała prestiżowy międzynarodowy certyfikat OHSAS 18001:2007 przyznany przez TÜV Rheinland i potwierdzający zgodność z międzynarodowymi normami BHP. Certyfikat ten posiadamy w Hiszpanii (od 2007 r.) i w Niemczech (od 2013 r.). Najbardziej rygorystycznymi wymogami certyfikacyjnymi objęto działalność badawczo-rozwojową, wytwarzanie substancji czynnych dla produktów farmaceutycznych oraz wytwarzanie i sprzedaż hurtową leków.

Zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze.

Jedna ujednolicona polityka.

Nasze zasady polityki dotyczące BHP, ochrony środowiska i zużycia energii zostały objęte jednym, zintegrowanym, regularnie aktualizowanym systemem zarządzania certyfikowanym przez TÜV Rheinland.