Przejdź do zawartości

Nasze zobowiązanie.

Nie chodzi tylko o to, co robimy, ale również o to, jak to robimy. To dlatego Almirall zobowiązuje się prowadzić działalność z szacunkiem i uczciwie. Rozumiemy, że wiele osób, w tym m.in. pacjenci, pracownicy opieki zdrowotnej, nasi partnerzy, współpracownicy i interesariusze, korzystają z efektów naszej pracy. Nasza praca ma również znaczący wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. To dlatego podjęliśmy zdecydowane zobowiązania wobec każdego, kogo dotyczy nasza działalność.