Przejdź do zawartości

Zglaszanie dzialan niepozadanych.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, powinien poinformować o tym lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.

Jako firma farmaceutyczna odpowiadamy m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom stosującym nasze leki. Zobowiązanie Almirall do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa zaczyna się z chwilą rozpoczęcia badań nad nowymi produktami przez nasz zespół badawczo-rozwojowy i trwa przez cały okres dostępności leków dla pacjentów.