Przejdź do zawartości

Alergie oddechowe alergiczny nieżyt nosa.

Na całym świecie miliony ludzie choruje na astmę i alergie. Choroby alergiczne mają charakter przewlekły i są szeroko rozpowszechnione wśród ogółu populacji. Dotknięte nimi osoby odczuwają ich konsekwencje na wiele różnych sposobów, zarówno w pracy, w szkole, jak i na płaszczyźnie aktywności fizycznej, kontaktów towarzyskich, związków międzyludzkich i emocjonalnego dobrego samopoczucia.

Celem firmy Almirall jest zapewnienie im dostępu do wartościowych leków. To właśnie jest przyczyną naszego niesłabnącego zaangażowania w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które naprawdę zmieniają życie pacjentów.

 

Alergiczny nieżyt nosa.

 

Alergie układu oddechowego występują na całym świecie i ich częstotliwość narasta. Około 20% ludności Europy choruje na alergiczny nieżyt nosa (u 15–20% choroba ta ma ciężki przebieg  [+info], natomiast odsetek osób chorujących na astmę oskrzelową szacuje się w Europie na poziomie 5–12% [+info]. Schorzenia te stanowią najważniejszą przyczynę absencji w pracy i mogą  [+info] przyczyniać się do pogorszenia wyników w nauce u dzieci  [+info]. Pomimo istotnych niekorzystnych skutków społecznych i indywidualnych alergie układu oddechowego są niedoceniane. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że są to rzeczywiste choroby.

 
 

Co to jest alergiczny nieżyt nosa?

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisuje alergiczny nieżyt nosa, czyli katar sienny, jako reakcję na wdychanie cząstek substancji, na które chory jest uczulony, w wyniku czego we wnętrzu nosa rozwija się zapalenie i obrzęk.

Zapalenie zatok przynosowych jest procesem zapalnym rozwijającym się w błonie śluzowej wyściełającej zatoki. Może mieć charakter ostry lub przewlekły. Gdy dojdzie do zatkania zatok i wypełnienia ich płynem, we wnętrzu mogą rozwijać się drobnoustroje chorobotwórcze, które powodują takie objawy jak; bóle głowy i wyciek żółtawej wydzieliny z nosa. Zatkanie zatok może być wynikiem przeziębienia, kataru siennego lub obecności polipów (niewielkich guzów) w nosie.

Alergiczny nieżyt nosa i zapalenie zatok są ze sobą wzajemnie powiązane, ponieważ ten pierwszy może powodować zatkanie przewodów nosowych, co z kolei blokuje ujście zatok.

 
 

Przyczyny. [+info]

 

Alergiczny nieżyt nosa jest wywoływany przez alergeny. Alergeny są obecne zarówno w pomieszczeniach, jak i poza nimi, na zewnatrz. Alergiczny nieżyt nosa wywoływany przez alergeny krążące w powietrzu zewnętrznym, takie jak pleśnie, pyłki drzew, traw i chwastów, często określa się jako alergię sezonową lub katar sienny. Alergiczny nieżyt nosa może być również wywoływany przez alergeny obecne w domu, takie jak złuszczony naskórek zwierząt, pleśnie występujące w pomieszczeniach czy roztocza kurzu domowego. Aktualna klasyfikacja alergicznego nieżytu nosa uwzględnia nasilenie objawów i ich wpływ na jakość życia pacjenta. Według tych cech można podzielić go na łagodny lub umiarkowany/ciężki.

  Złuszczony naskórek kota

  Pyłki roślinne

  Wydaliny roztoczy kurzu domowego

Opuchnięte, czerwone,
swędzące oczy, kichanie,
wydzielina z nosa,
swędzące gardło
 
 

Kto jest narażony na ryzyko zachorowania? [+info]

 

U niektórych osób istnieje większe prawdopodobieństwo pojawienia się przeciwciał z grupy IgE przeciwko alergenom, ponieważ istnieją u nich genetycznie uwarunkowane skłonności rodzinne. W takim przypadku mówi się, że są to osoby „atopowe" lub mające „atopię". U osób z atopią istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju alergii, jako że ich organizm wytwarza więcej przeciwciał z grupy IgE niż u innych ludzi.

W rozwoju chorób alergicznych istotne znaczenie mają też czynniki środowiskowe. Dokładna rola środowiska nie jest znana, jednak w badaniach wykazano istnienie szeregu czynników, które zwiększają szansę rozwoju atopii u dziecka. Należą do nich:

 • dorastanie w domu z osobami palącymi papierosy
 • niepotrzebne stosowanie antybiotyków
 • podwyższony poziom narażenia na kontakt z roztoczami kurzu domowego*
 • podwyższony poziom ekspozycji na kontakt ze zwierzętami domowymi*.

* Wiadomo jednak, że ekspozycja na alergeny roztoczy kurzu domowego i alergeny zwierzęce może też spowodować u dzieci rozwój tolerancji na takie alergeny.

Rozwój atopii jest bardziej prawdopodobny u chłopców niż u dziewcząt. Sprzyja temu także niska urodzeniowa masa ciała.

 
 

Alergie układu oddechowego w skrócie.

Alergiczny nieżyt nosa.

Częste i uciążliwe zapalenie górnych dróg oddechowych oraz błon śluzowych nosa i oczu spowodowane przez reakcję alergiczną na czynnik alergizujący. Często towarzyszy mu zapalenie spojówek. W takim wypadku nazywany jest alergicznym nieżytem nosa z zapaleniem spojówek. Schorzenie to często współwystępuje z astmą.

OBJAWY

Zatkany nos lub wydzielina z nosa, kichanie, swędzenie, łzawienie oczu, obrzęk powiek. Objawy mogą występować sezonowo (katar sienny) lub przez cały rok.

Astma alergiczna.

Postać astmy spowodowana narażeniem błony śluzowej oskrzeli na kontakt z wdychanymi alergenami unoszącymi się w powietrzu. Astma jest powszechnie występującą chorobą, która może zagrażać życiu. Powoduje ona zapalenie i obrzęk dróg oddechowych. Zapalenie to powoduje również silniejszą reakcję dróg oddechowych na szereg bodźców.

OBJAWY

Brak tchu, ucisk w klatce piersiowej, kaszel lub skurcz oskrzeli, świszczący oddech. Objawy te są zazwyczaj powiązane ze znacznym, ale zmiennym ograniczeniem przepływu powietrza, które jest częściowo odwracalne za pomocą leków.

 

Występowanie alergii (nie tylko układu oddechowego) w badanym kraju

Alergiczny nieżyt nosa: klasyfikacja wg ARIA.

Tradycyjnie alergiczny nieżyt nosa dzielono na sezono, i całoroczny, niektóre alergeny są jednak obecne przez cały rok (np. alergeny roślinne rodzaju Parietaria w krajach basenu Morza Sródziemnego, alergeny zwierząt domo,ch czy roztoczy kurzu domowego). W odpowiedzi na ten problem w wytycznych ARIA dotyczących alergicznego nieżytu nosa i jego wpływu na astmę, pierwszych opartych na dowodach naukowych wytycznych postępowania w alergicznym nieżycie nosa, zaproponowano nową klasyfikację, a mianowicie rozróżnienie „okresowego nieżytu nosa" i „przewlekłego nieżytu nosa", które następnie dzieli się na chorobę o przebiegu łagodnym i umiarkowanym-ciężkim w oparciu o nasilenie objawów oraz ocenę jakości życiae. Klasyfikacja znajduje zastosowanie we wdrażaniu leczenia.. Nie istnieją jednak żadne powszechnie uzgodnione metody leczenia alergicznego nieżytu nosa, tak jak w przypadku astmy.

Objawy przewlekłe.

> 4 dni w tygodniu i > 4 tygodnie


Przebieg łagodny.

Wszystkie z poniższych
Normalny sen
Brak pogorszenia sprawnosci w zakresie wykonywania codziennych czynności, uprawiania sportu. Aktywności w wolnym czasie
Brak pogorszenia funkcjonowania w pracy i szkole
Objawy sa obecne. Ale nie dokuczliwe

Przebieg umiarkowany do ciężkiego.

Jedno lub więcej z poniższych
Zaburzenia snu
Pogorszenie spravvnosci w zakresie vvykonywania codziennych czynności, uprawiania sportu, akrywności w wolnym czasie
Pogorszenie funkcjonowania w szkole lub pracy
Dokuczliwe objawy
 

Objawy okresowe.

4 dni w tygodniu lub < 4 kolejne tygodnie

 

Kto rozpoznaje
alergie oddechowe?

Dokładne i wczesne rozpoznanie alergii przez lekarza umożliwia właściwe postępowanie lecznicze i zapobieganie zaostrzeniu alergii. Alergie oddechowe diagnozuje się na podstawie wywiadu klinicznego, badania przedmiotowego i podmiotowego (specyficznie ukierunkowanych pytań). Alergiczny nieżyt nosa dzieli się na łagodny lub umiarkowany/ciężki, w zależności od nasilenia objawów i ich wpływu na jakość życia pacjenta.

W zależności od stopnia nasilenia choroby w celu dokładniejszego zdiagnozowania lekarz może zlecić punktowe testy skórne i badanie pomiaru stężenia swoistych przeciwciał IgE we krwi. Pozwalają one na ustalenie, które alergeny stanowią najważniejszą przyczynę objawów. Lekarz może wówczas podjąć decyzję o zastosowaniu właściwego leczenia, a pacjent powinien unikać narażenia na wytypowane czynniki.

Metody leczenia.

Konieczne jest zidentyfikowanie alergenów wywołujących objawy i ich unikanie. Istnieją też leki i inne metody terapii, które mogą zostać zalecone przez lekarza:

 • donosowe leki przeciwhistaminowe
 • doustne leki przeciwhistaminowe
 • miejscowe steroidy donosowe
 • donosowe leki obkurczające błonę śluzową nosa (tylko w niektórych sytuacjach)
 • steroidy doustne (tylko w wybranych sytuacjach)
 • leczenie chirurgiczne
 • immunoterapia

Niektóre z leków wymienionych powyżej mogą być dostępne w kraju bez recepty, jednak przed zakupem jakiegokolwiek leku należy zasięgnąć porady farmaceuty.