Przejdź do zawartości

Podstawowe informacje o chorobach.

Zrozumienie, na czym polega choroba, ma kluczowe znaczenie dla możliwości jej zwalczania, ograniczenia jej szkodliwych następstw, a ostatecznie jej pokonania. Niekiedy możemy również zapobiec jej rozwojowi. W naszych działaniach na rzecz edukacji pacjentów uwzględniamy również ważne wydarzenia, np. Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego (World MS Day). Wszystkie te inicjatywy mają na celu poprawę zdrowia publicznego poprzez pogłębianie wiedzy medycznej ogółu społeczeństwa i poszczególnych osób.