Przejdź do zawartości

Nasze zobowiązanie wobec stowarzyszeń pacjentów.

Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także przepisami krajowymi, firma Almirall udostępnia informacje dotyczące udzielanego przez nią wsparcia na rzecz organizacji pacjentów. Poniższa lista zawiera informacje na temat wsparcia udzielonego organizacjom pacjentów w  poprzednich latach.

  • Polska
    • 2020 ( No transfer of value delivered )
    • 2019
    • 2018