Przejdź do zawartości

Sprzedaż licencji.

Zależy nam na tym, aby poprawiać stan zdrowia pacjentów. Almirall zobowiązuje się poprawiać stan zdrowia pacjentów, udostępniając swoje innowacyjne produkty na każdym etapie łańcucha wartości farmaceutycznych, udzielając licencji na swoje produkty w oparciu o wartość i potencjał rozwoju projektu. Oferujemy innowacyjne leki opracowane zgodnie z zasadami etyki, dobrą praktyką farmaceutyczną oraz kryteriami sformułowanymi w wytycznych Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH). Nasze produkty poprawiają codziennie jakość życia milionów pacjentów na całym świecie.

W celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pracy w fazie rozwoju nowej cząsteczki, Almirall stosuje się do wymagań z zakresu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) i Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP), mając zawsze na uwadze dobro środowiska naturalnego.

Aktywnie poszukujemy partnerów licencyjnych dla naszych produktów. Zgodnie z naszą strategią jesteśmy również otwarci na udzielanie licencji na nasze produkty na wcześniejszych etapach ich rozwoju, po weryfikacji koncepcji (faza IIa).