Przejdź do zawartości

Jak pracujemy.

Almirall jest specjalistyczną o dynamicznym rozwoju, która troszczy się i dba o pacjentów. Każde podejmowane przez nas działanie odzwierciedla te mocne wartości. Stanowią one podstawę realizowanej obecnie misji spółki oraz wizji która pozwoli spółce prowadzić działalność w przyszłości.

 

Nasza misja.

Wykorzystujemy naukę, aby zapewnić rozwiązania medyczne obecnym i przyszłym pokoleniom. 

 
 

Nasza strategia.

 

Aby dalej oferować jak najlepsze rozwiązania w dziedzinie opieki zdrowotnej, pragniemy nadal koncentrować swoje zasoby na:

  • utrzymaniu rozwoju w dziedzinie dermatologii przy jednoczesnej maksymalizacji wartości naszego obecnego portfela produktów
  • efektywnym bilansowaniu i połączeniu rozwoju firmy z pracami badawczo-rozwojowymi
  • selektywnej ekspansji na rynki najważniejszych państw
  • uzyskaniu przewagi konkurencyjnej poprzez budowanie relacji z klientami
  • budowaniu organizacji ukierunkowanej na wypracowanie jakości i wyników, której kultura pozwoli jej pozostać specjalistyczną firmą o dynamicznym rozwoju, która troszczy się i dba o pacjentów.