Przejdź do zawartości

Nasze zobowiązanie wobec społeczeństwa.

Nauka + Doświadczenie = Praktyczne rozwiązania.

Pacjenci.

Najważniejsze jest zaufanie. W firmie Almirall przeznaczamy zasoby ludzkie i środki finansowe na innowacyjność, badania oraz opracowywanie innowacyjnych i skutecznych leków, które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia i jakości życia pacjentów. Podejmujemy też starania mające na celu nawiązanie z pacjentami relacji opartych na zaufaniu, dlatego gdy tylko jest to możliwe, angażujemy się w działania społeczne i edukacyjne w miejscach, gdzie prowadzimy działalność. Co najważniejsze, uważamy, że warto wspierać pacjentów, udostępniając im potrzebne informacje i zachęcając do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Kliknij na poniższe linki odsyłające do części dla pacjentów, aby dowiedzieć się więcej o naszych kampaniach i działaniach mających na celu popularyzację wiedzy o chorobach i podnoszeniu jakości życia pacjentów.

Wspieramy grantami i darowiznami liczne organizacji pacjentów.

Nasze wsparcie może zmienić świat na lepszy.

Nasze zobowiązanie wobec organizacji medycznych i naukowych.

Almirall nieustannie angażuje się w działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia. Oprócz dostępu do nowych leków dzięki prężnie rozwijającemu się programowi badawczo-rozwojowemu przekazujemy również granty i darowizny na organizacje z sektora ochrony zdrowia. Udzielamy naszego wsparcia starannie wybranym inicjatywom realizowanym przez pacjentów oraz organizacje medyczne i akademickie na całym świecie. Firma Almirall udostępnia informacje dotyczące swojego wsparcia na rzecz tych inicjatyw zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także przepisami krajowymi.

Kliknij poniższe łącza, aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat grantów i darowizn przekazanych przez firmę Almirall w 2015 r.