Przejdź do zawartości

Prace Badawczo Rozwojowe Prowadzone We Współpracy Z Partnerami Zewnętrznymi.

Ty + My = Razem

Współpraca to klucz do lepszej opieki zdrowotnej. Dlatego właśnie Almirall stawia na partnerstwa, aby zbudować sieć partnerską służącą wymianie wiedzy i propagowaniu innowacyjności z korzyścią dla społeczeństwa. Obok własnego programu badawczo-rozwojowego firma Almirall nawiązuje współpracę z organizacjami z sektora publicznego i prywatnego, a także z akademickimi zespołami badawczymi i firmami biotechnologicznymi z całego świata. Dołącz do nas.

 

Aby zrealizować założony cel Almirall propaguje również wymianę wiedzy z instytucjami prywatnymi i grupami badawczymi. Pozwala to tworzyć wspólnie nowe programy badawcze będące odpowiedzią na bieżące potrzeby społeczne. Ponadto w ten sposób zyskujemy dostęp do nowych technologii, co przyspiesza proces opracowywania nowych leków.

Propagowanie innowacji.

Firma Almirall jest uczestnikiem Inicjatywy na rzecz Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative, IMI), unikalnego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzonego wspólnie przez Komisję Europejską, europejskie firmy farmaceutyczne, organy nadzorujące, środowisko akademickie i organizacje pacjentów. Należymy również do konsorcjów zajmujących się zagadnieniami powiązanymi z naszymi obszarami terapeutycznymi.

Współpraca z partnerami akademickimi i prywatnymi.

Badacze z firmy Almirall stworzyli szeroką sieć kontaktów partnerskich z organizacjami z sektora publicznego i prywatnego z Europy i Stanów Zjednoczonych:

  • Uniwersytety w Barcelonie, Walencji, Santiago de Compostela i Pompeu Fabra (Hiszpania)
  • Hospital Clínic de Barcelona i Barcelona Parc Scientific (Hiszpania)
  • University of Michigan (USA)
  • Imperial College London (Wielka Brytania)
  • University Hospital of South Manchester (Wielka Brytania) za pośrednictwem Medicines Evaluation Unit
  • Galchimia i Enantia (Hiszpania)
  • Mercachem (Holandia)
  • Proteros i Evotec (Niemcy)
  • Charnwood i BioFocus (Wielka Brytania)