Przejdź do zawartości

Główne obszary terapeutyczne.

Nauka a pacjent.

Dzięki zastosowaniu nauki opracowujemy, wytwarzamy i dostarczamy innowacyjne rozwiązania medyczne. W ten sposób przyczyniamy się do poprawy opieki zdrowotnej w kluczowych obszarach terapeutycznych.

Sativex® (CBD: THC), wprowadzony do obrotu przez firmę GW Pharmaceuticals, to lek, który może pomóc zmienić codzienne życie pacjentów.