Przejdź do zawartości

Nasze prace badawczo-rozwojowe w kluczowych obszarach terapeutycznych

W głębi serca jesteśmy naukowcami. Oznacza to, że codziennie pracujemy nad rozwiązaniami w kluczowych obszarach terapeutycznych, wprowadzając na rynek nowe leki w dziedzinach dermatologii oraz mając znaczący udział w rynku środków przeciwbólowych.

$ImageAlt.data

Nasi biolodzy i chemicy korzystają z najbardziej zaawansowanych technologii w celu poznawania mechanizmów powstawania chorób. Na tej podstawie projektują i syntetyzują bezpieczne i skuteczne związki chemiczne, dające lekarzom więcej możliwości leczenia. Ich starania zaowocowały opracowaniem leków stosowanych przez pacjentów w ponad 70 krajach, co znacząco poprawiło jakość życia milionów ludzi na całym świecie. 

Oto niektóre z najważniejszych, przełomowych, opatentowanych przez nas leków, które stworzyliśmy:

  • Aceclofenac
  • Aclidinium
  • Almagate
  • Almotriptan
  • Ebastine
  • Cinitapride
  • Klebopride
  • Piketoprofen

 

W 2016 r. zainwestowaliśmy 12,9% swojego dochodu netto w prace badawczo-rozwojowe.

W naszym Dziale Badań i Rozwoju pracuje ponad 270 specjalistów.

Posiadamy w Europie trzy Centra Badawczo-Rozwojowe.


W trzech centrach w Hiszpanii, w Szwajcarii i w Niemczech Almirall zatrudnia ponad 270 wykwalifikowanych specjalistów ds. badań i rozwoju. Współpracujemy również z grupą specjalistów ze Stanów Zjednoczonych w zakresie badań klinicznych i rejestracji leków.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Sant Feliu de Llobregat (Barcelona, Hiszpania).

Siedziba i flagowe centrum badawczo-rozwojowe Większość prac badawczo-rozwojowych prowadzimy w ośrodku w Sant Feliu de Llobregat pod Barceloną otwartym w 2006 r. Nasze flagowe centrum badawczo-rozwojowe o powierzchni ponad 27 500 m2 wyposażone jest w najbardziej zaawansowane technologie i zatrudnia wysoce wykwalifikowanych specjalistów ze wszystkich dziedzin zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe nad nowym lekiem. Oprócz wspomnianego ośrodka Almirall posiada również zakłady chemiczne w Sant Andreu de la Barca w pobliżu Barcelony, które dostarczają substancji 

Centrum Almirall w Reinbek (Niemcy).

Ten ośrodek o całkowitej powierzchni 21 000 m2 został nabyty przez Almirall od spółki Hermal w 2007 r. Zlokalizowany jest na przedmieściach Hamburga. Centrum w Reinbek zajmuje się opracowywaniem i rozwojem nowych leków stosowanych w leczeniu chorób skóry. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ośrodek ten jest czołowym europejskim centrum dermatologicznym.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Lugano (Szwajcaria): Polichem.

Spółka została przejęta w 2016 r. Jej centrum badawczo-rozwojowe mieści się w Lugano.
Polichem zajmuje się głównie dermatologią i dermokosmetyką, ginekologią i zaburzeniami układu oddechowego. Wiele preparatów i technologii farmaceutycznych opracowanych przez spółkę i stosowanych w wielu obszarach leczenia objętych jest ochroną patentową w wielu krajach na całym świecie, w tym również w Stanach Zjednoczonych. Realizując swoją wizję przyszłości, Polichem posiada prawa patentowe do innowacyjnych projektów rozwojowych w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych chorób skórnych.