Przejdź do zawartości

Materiały dla mediów.

Almirall jest działającą na skalę globalną firmą z siedzibą w Barcelonie, zaangażowaną w zapewnianie dostępu do wartościowych leków poprzez badania i rozwój oraz zawierane umowy i porozumienia. Nasza praca obejmuje wiele wartościowych leków. Skonsolidowany rentowny wzrost pozwala nam skoncentrować możliwości i starania w dziedzinie dermatologii oraz dodatkowo poświęcić uwagę innym obszarom specjalistycznym. Dzięki rozmiarowi naszej firmy możemy być elastyczni i realizować cel, jakim jest udostępnianie naszych innowacyjnych produktów wszędzie tam, gdzie są one potrzebne.

Działalność Almirall obejmuje wiele wartościowych leków, dzięki czemu firma może oferować zróżnicowany i dynamiczny portfel markowych produktów, na który składają się samodzielnie opracowane, opatentowane leki oraz dopuszczone do obrotu wyroby farmaceutyczne. Leki te zapewniają rentowny wzrost. Możemy dzięki temu ponownie inwestować w innowacje, zakreślając tym samym pełen krąg działalności firmy. Możemy dzięki temu ponownie inwestować w innowacje, zakreślając tym samym pełen krąg działalności firmy.

 •  

  Badania

 •  

  Rozwój

 •  

  Zgoda organu
  nadzoru

 •  

  Produkcja
  i marketing

 •  

  Nadzór nad bezpieczeństwem
  farmakoterapii

 

Produkty Almirall są sprzedawane za pośrednictwem 13 oddziałów w 21 krajach Europy oraz w USA, a ponadto dzięki porozumieniom z partnerami strategicznymi są dostępne w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach.

 

Dodatkowo można pobrać zamieszczone poniżej
zdjęcia naszych ośrodków.