Przejdź do zawartości

Multimedia.

Poniższe filmy pokazują, czym firma Almirall zajmuje się obecnie i jakie są jej cele na przyszłość.

Odkryj nasze B+R

Odkryj
nasze B+R.

Roczne sprawozdanie finansowe Almirall odzwierciedla nasze wyniki finansowe i handlowe osiągnięte w ciągu roku oraz nasze zobowiązanie wobec społeczeństwa, zdrowia i bezpieczeństwa, środowiska naturalnego i naszych pracowników i partnerów.