Przejdź do zawartości

Praca w Almirall.

Caring. Dedicated. Dynamic. Expert. To wartości korporacyjne, którymi kierujemy się pracując w Alrmirall. Każda z nich jest ważna sama w sobie, a łącząc je zwielokrotniamy ich siłę i znaczenie.

 

Nasze wartości definiują naszą kulturę biznesową i sposób postępowania w codziennej pracy, przyczyniając się do poprawy efektywności i ogólnych wyników firmy.

Zachęcamy do obejrzenia filmu o Almirall.

Rozwój zawodowy.

Nasze programy rozwoju przygotowywane są w oparciu o wartości firmy, podejmujemy różnerodne inicjatywy mające na celu ich ugruntowanie w świadomości naszych pracowników. Inicjatywy te obejmują kampanię charytatywną „Adding Value(s)", a także Programy Szkoleń i Rozwoju Talentów.

Oprócz szkoleń, prowadzona przez nas polityka rekrutacyjna zapewnia  pierwszeństwo  pracownikom Almirall w ubieganiu się o zatrudnienie na wolnych stanowiskach, jeszcze zanim informacja o nich zostanie podana do wiadomości publicznej. Dzięki temu, kariera w firmie Almirall jest procesem dynamicznym, oferującym liczne możliwości rozwoju zawodowego.

Kultura i różnorodność.

Firma Almirall jest firmą międzynarodową o zasięgu globalnym. Jesteśmy wielokulturowym zespołem składającym się z  osób o różnych specjalizacjach i różnym wykształceniu. Współpracujemy ponad podziałami, dążąc do osiągnięcia wspólnego celu – opracowywania nowych leków wpływających na poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów. Polityka równych szans daje pewność, że wszyscy będą traktowani równo i sprawiedliwie.