Przejdź do zawartości

Dlaczego warto u nas pracować?

8 powodów, aby dołączyć do Almirall1. Dokonaj zmian.

Naszym celem w Almirall jest umożliwienie pracownikom opieki zdrowotnej poprawy jakości życia ich pacjentów, tu i teraz oraz w przyszłości. Każdy opracowywany przez nas lek, każdy sprzedawany przez nas produkt, każda podejmowana przez nas decyzja skupia się na tym. Bez względu na zajmowane przez Ciebie stanowisko pracy, możesz mieć pewność, że dokonasz zmiany.

2. Nauka.

W głębi serca jesteśmy naukowcami, ponieważ nauka jest podstawą naszej działalności. Oferujemy innowacyjne i skuteczne rozwiązania, wyprzedzając nowe trendy, jednocześnie utrzymując wysokie standardy. Posiadamy nowatorskie portfolio, a 14% naszych pracowników poświęca swój czas badaniom i rozwojowi.

3. Rozwój.

Naszą pasją jest odkrywanie talentów oraz umożliwianie naszym pracownikom rozwoju i realizacji ich pełnego potencjału.
Oferujemy program wydajności oparty na ciągłej wymianie opinii z menedżerem w celu nawiązania silnych, otwartych relacji opartych na zaufaniu.
Oferujemy również program rozwojowy, w ramach którego będziesz mieć możliwość kierowania własnym rozwojem w firmie.

4. Wiedza.

Jako organizacja wiedzy w duchu przedsiębiorczości, Almirall przestrzega zasady 70/20/10: 70% wymaganej wiedzy zdobywa się dzięki doświadczeniu w miejscu pracy; 20% pochodzi z interakcji i współpracy ze współpracownikami i mentorami; 10% uzyskuje się podczas formalnych sesji edukacyjnych lub szkoleń, w firmie lub prowadzonych online. Oferujemy szkolenia z zakresu biznesu, mentoringu, technologii, języka i wartości.

5. Ludzie i różnorodność.

Dołączając do Almirall, stajesz się częścią wysoko wykwalifikowanego zespołu złożonego z osób różnych narodowości, o różnych specjalnościach, pracujących razem dla osiągnięcia tego samego celu. Nasi ludzie to sekret naszego sukcesu!

6. Kultura.

Kultura naszej firmy opiera się na naszych wartościach: Caring, Dedicated, Dynamic i Expert. Wartości te promujemy poprzez programy i inicjatywy mające na celu stworzenie przyjaznego środowiska dla indywidualnego rozwoju, pracy zespołowej, uczciwości i wzajemnego szacunku. Ponadto wykorzystujemy najnowsze technologie, aby wspierać dynamiczną, opartą na współpracy i płynną komunikację wewnętrzną.

7. Zdrowie i dobrobyt.

Zadowolenie z pracy i równowaga między pracą a życiem osobistym są ważne dla nas w Almirall. W przypadku wszystkich stanowisk biurowych oferujemy model elastycznego czasu pracy, który umożliwia pogodzenie życia zawodowego i osobistego. Ponadto promujemy zdrowie i opiekę zdrowotną za pomocą specjalnych programów.

8. Świadczenia i dodatki.

Nasz pakiet świadczeń i dodatków został stworzony z myślą o potrzebach naszego zespołu. Firma regularnie ocenia programy świadczeń, aby upewnić się, że wszyscy otrzymują korzyści, które cenią. Szereg różnych opcji uwzględnia specyficzne potrzeby indywidualnych osób i ich rodzin.